Informatie en inzichten van de hele woningvoorraad.

Democratisering van data.

Wonen naar wens.

Digitale intelligentie.

Nationale Woningindex

Woningprofiel

Woningdossier

Welk probleem?

De vastgelopen woningmarkt is niet inzichtelijk genoeg voor alle spelers die er willen acteren. Data, tools en informatie zijn niet voor iedereen vindbaar, moeilijk te duiden of niet toegankelijk. Als de markt weer los wil komen, moeten informatie, tools en ingangen gemakkelijk beschikbaar en begrijpbaar zijn voor iedereen.

Wat gaan we doen?

LivUp gaat de woningmarkt inzichtelijker maken, zodat de markt in beweging komt en blijft, waardoor ‘wonen naar wens’ (beter) realiseerbaar wordt.

LivUp bestaat uit drie sterk verweven digitale intelligentie componenten, die samen functioneren als één platform. Hiermee gaat LivUp actief en disruptief bijdragen aan de diverse grote uitdagingen in de woningmarkt.

In de zomer van 2021 heeft een groep gelijkgestemde ondernemers invulling gegeven aan het plan om een actieve rol in de woningmarkt te gaan spelen. Disruptief! Het doel is niet om de bestaande mogelijkheden te vervangen, maar om op basis van kunstmatige intelligentie nieuwe inzichten en functionaliteiten te bieden die aanvullend zijn op de huidige mogelijkheden op de woningmarkt.

Dit plan is uitgegroeid tot de startup LivUp. LivUp zorgt voor democratisering van data, informatie en inzichten door middel van (digitale/kunstmatige) intelligentie. LivUp zet een continu en zelflerend proces in werking om data in de woningmarkt compleet, centraal en begrijpelijk voor iedereen beschikbaar te stellen. Zowel voor de particuliere gebruiker als het bedrijfsleven.

Daar waar data over een woning:
- beschikbaar, maar versnipperd is
- relevant, maar onvindbaar is
- vindbaar is, maar onterecht als niet relevant gezien wordt
is het ook nog eens een uitdaging om om al deze data op de juiste manier te duiden en te waarderen. Terwijl deze data in veel situaties enorm waardevol kan zijn. Bijvoorbeeld voor de aan- of verkoop van een woning, voor verduurzaming, voor verbouwing, voor het verstrekken of krijgen van een hypotheek, voor kennisdeling, voor het voorbereiden op toekomstige veranderingen, voor inspiratie en natuurlijk omdat het ook leuk en rendabel is om actief met je woning en leefomgeving bezig te zijn. LivUp faciliteert in al deze situaties. Concreet levert LivUp daarmee tevens een oplossing voor de tekorten/scheefgroei op de woningmarkt, optimalisatie van de kwaliteit van de leefomgeving en de transitie naar duurzame energie.

Hoe gaan we dat doen?

De 3 componenten waaruit LivUp bestaat zijn:

Investerings-
mogelijkheden

LivUp heeft het doel om met eigen middelen de LivUp dienstverlening tot een marktklare service door te ontwikkelen (TRL 9 in Innovative Technology termen). Om te zorgen dat LivUp het continue proces kan doorzetten, is LivUp altijd op zoek naar samenwerkingspartijen en investeerders. Hierbij houden we alle opties open, altijd met het doel om het LivUp initiatief te laten slagen. Hoe meer partijen daar een bijdrage aan willen leveren, hoe beter.

Kortom, wij gaan graag het gesprek aan met serieus geïnteresseerde partijen om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Ontmoet het ontwikkelteam

Ir. Hessel Rosbergen

Chief Operating Officer

MSc Janique Westerbeek

Projectmanager

MSc Ellis Olde Wieverink

Projectmanager

MSc Maarten Nieuwkamp

Marketing & Communicatie

BSc Dennis ter Hofte

Allround Creative

Thomas Magermans

Creative Director

MSc Vincent Nibbelke

Lead Computer Vision

MSc Bart Aalbers

Lead Data Scientist

MSc Bart van Schie

Data Scientist

BSc Marcel Gouka

Data Scientist

Get in touch

Meer weten over LivUp? Vanuit founder en initiatiefnemer Briegel wisselt Hans d'Hollosy graag met u van gedachten over de plannen en mogelijkheden.

Samenwerking